Sprwadź ping

Poniżej przedstawiamy możliwość dokonania sprawdzenia swojego pingu do naszych serwerów.

Przypominamy, aby dokonywać pomiaru przy nieobciążonym łączu, dlatego też, jeżeli w chwili obecnej pobierasz jakieś dane (pliki, aktualizacje itp.) koniecznie zatrzymaj tego rodzaju operacje i dopiero po tym sprawdź swój ping.

sprawdź ping Twój IP: 52.87.253.202
PING: 113ms